Nyt Nyhedsbrev
Nyt Nyhedsbrev

Om Nyt Nyhedsbrev

Nyt Nyhedsbrev Af: Redaktionen 15. Aug 2018 0 kommentarer
Nyt Nyhedsbrev er et litterært og digitalt nyhedsbrev, som udkommer hver måned og skrives af yngre danske forfattere.

Nyhedsbrevet er i dag en af de mest udbredte digitale kommunikationsformer og en af de ældste. Samtidig er det et format, der ikke er blevet fornyet – både e-mailen og nyhedsbrevet ligner det man sendte til hinanden i starten af 1970’erne. Nyt Nyhedsbrev er et eksperimenterende bud på et anderledes nyhedsbrev.

Medier og litteratur har det med at foretage asynkrone parløb. Vi synes det er vigtigt at pumpe nye perspektiver og muligheder ind i nyhedsbrevsformatet ved at lade 13 forskellige forfattere udfolde sig og undersøge hvad tekst, mening og teknologi bliver til i disse afmålte aftapninger. Projektet er ligeledes relevant i bestræbelserne på at åbne op for litteraturen på andre medier end bogform, bibliotekernes frie og lige adgang til viden og fiktion/fantasi får dermed en ny kanal. Her kan man mæske sig i friskpresset og aktuel litteratur, der sågar lander direkte i din digitale brevkasse og forhåbentlig giver lyst til mere læsning af ny dansk litteratur og skaber refleksioner over nyheder, vinkler, relevans, fakta og fiktion.

Nyhedsbrevet er ofte tænkt og anvendt som et markedsføringselement, hvor budskab, øget trafik og merværdi er primære aspekter. Det hypertekstuelle og formatets muligheder tilpasses ofte markedsøkonomiske gevinster. Ideen med Nyt Nyhedsbrev er at bringe fiktionen og nyheder sammen og lade disse forhold udgøre de toneangivende strukturer og – ikke mindst – præge formatets indhold.

Nyt Nyhedsbrev skrives hver måned af en yngre dansk forfatter. Forfatterne reflekterer over den generelle nyhedsstrøm og bringer poetiske anskuelser på samfundsfaglige problematikker eller bevægelser – alt fra det åbenlyse til det oversete.

Foruden at bringe skønlitteraturen ind i nyhedsbrevsgenren, udforsker Nyt Nyhedsbrev også de digitale kommunikationsmuligheder. Det sker igennem en eksperimenterende tilgang til formen, hvor der leges med at gøre nyhedsbrevet mindre statisk og mere levende.

Projektet ledes af Helsingør Kommunes Bibliotek & Catch. Derudover indgår Litteratursiden som ekstern formidlingspartner.
Projektet er støttet med midler fra Udviklingspuljen For Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

 

Tilføj kommentar